Mõisted

Enesekindel kõikehõlmav teadmine sinu sees mingi teema suhtes.

Kõrgeim nägemus – ettekujutus – lõpptulemus, mida Sa hetkel oskad soovida kogeda reaalselt oma elus mingis konkreetses teemas (suhe, töö, mingi tegevus, Tervis jne).

Inimolemuse tõeline Mina osa – inimese oma Vaimenergia.  Tunnete/sisetunde tasand. Selleks, et inimene saaks luua ja elada nagu Teadlik Suur Looja, on vaja, et inimese ala-, tava- ja üliteadvus oleks teadlikus koostöös ja väljendaks üheselt (ühte moodi) oma Kõrgeimat Visiooni igas teemas.

Meie duaalses materiaalses maailmas toimetav hindav meel, mis võtab informatsiooni pidevalt vastu ala-ja üliteadvuse tasandilt – töötab informatsiooni läbi ja reageerib vastavalt oma uskumustele ja mustritele. Keskmine inimene elab ja reageerib enamuse ajast alateadvuse tasandil. Kõik õpitud omandatud kogemused liiguvad alateadvusesse ja inimene reageerib juba korduvas kogemuses automaatselt õpitud reaktsiooniga. Tavateadvus, mõistus kogub pidevalt fakte endasse, püüdes neid hinnata ja lahterdada kuidagi ja kuhugi.

Tänapäeva inimese tavateadvus on tavaliselt häälestunud Ellujäämisprogrammile. Peab ellu jääma ja edukas olema – on tavaliselt inimese moto. Mõistus peaks olema puhas egoteadvusest. Puhas Mõistus toetab oma Vaimu loomist kehas materiaalses maailmas.

Kõik meie väljakujunenud automaatreaktsioonid on alateadvuses olevad teadmised, mida oleme omandanud tavateadvuse tasandil ja üliteadvuse tasandil mitmetes eludes. Ehk kõik teadmised, mis on saanud osaks sinust endast – lähevad alateadvusesse ja muutuvad automaatreaktsioonideks. Omandatud kogemused liiguvad alateadvusesse ja inimene reageerib juba korduvas kogemuses automaatselt äraõpitud reaktsiooniga. Reageerimine toimub automaatselt, mitteteadlikult.

 

Inimese Vaimenergias asuv Kõrgemate Teadmiste tasand. Seda tasandit saab kehastunud inimene kasutada siis kui ta selleks valmis on. 

Oma Sisemise Tundega, kogu südamest millegi soovimine ehk taotlemine on soovimine kogu oma olemusega. See tähendab, et tunne (kehaline reaktsioon) + piltvisioon + sõnaline väljendus on teineteist toetavas vormis ehk sünkroonis omavahel ja toetavad soovi realiseerumist.

Emotsioonide tasand. Eksisteerib nö hea ja halva kirjeldus. Võitja ja Kaotaja – maailm. 
Duaalses sageduses tunneb inimene ennast eraldiolevana kõigest ja kõigist. 
Maailma kirjeldus läbi tavateadvuse. Vaim on pigem pealtvaataja. Inimese käitumist juhib tavateadvus. See kuidas inimene maailma kogeb ja hindab oleneb tema tavateadvuses / alateadvuses olevatest uskumustest / mustritest. 

Puhas Loov Teadlik energia – suurema Puhta Loova Energia Teadlik osa – Kõige Olemasoleva Teadliku Energia osa. 
Kehastub erinevatel põhjustel erinevates sagedustes kogedes ennast Loojana.

Inimolendile omane tihedamas sageduses läbi aegade tekkinud peenenergia tasandil enesest teadlik energiateadvus. 
Peale inimese füüsilist surma eraldub surnud füüsilisest kehast ja eksisteerib edasi maa peal ühisväljas kuni jällegi lõimub uue loodava füüsilise kehaga. Hingel on nö oma isiklik väljakujunenud iseloom, mustrite kogum. 

Tavateadvuses õpitud reaktsioon psüühilisel füüsilisel tasandil. Emotsioon tekitab tavaliselt tasakaalutust inimese energias. Duaalses (tihedamas sageduses) energias inimesed elavad ja reageerivad valdavalt emotsioonide tasandil. Emotsioonid ei kajasta (näita)kõrgemat/suuremat tõde.

Tunne on Vaimu seisund. Tunne on inimese SISETUNNE- sisemine seisund, sisemised sügavad aistingud – Kõrgema Mina, Vaimu poolt – üliteadvuse tasandilt.

Väljastpoolt tulev impulss, mis tekitab reaktsiooni inimese sees. Inimese reaktsioon mõjutustele oleneb inimese teadlikkusest.
Duaalses sageduses reageerib inimene vastavalt oma uskumustele ja mustritele (automaatsed  väljakujunenud käitumismustrid). 
Puhtas loovas energias toetub inimene oma tundele – oma sisetundele. Kõrgemas sageduses tunduvad mõjutused inimesele pigem ARENDAVATE KOGEMUSTENA, VÄLJAKUTSETENA. Enda reaktsiooniga mõjutustele tuleb tegeleda – keha, meele ja vaimu tasandil. 
Alateadvuses olevad uskumused ja vastavalt uskumustele väljakujunenud automaatreaktsioonid panevad meid mõjutusi hindama ning vastavalt reageerima.

Mingi kogemus meie elus ei ole leidnud veel lahendust meie sees ja on kehas aktiivsel kujul ehk meenutab ennast pidevalt meie tavateadvuses. Aktiivne teema kulutab meie isiklikku eluenergiat. Kui inimese sees on rohkem aktiivseid teemasid (neid võib olla sadu), siis inimese meel muutub aeglasemaks ja segasemaks. Aktiivse teemaga tuleb tegeleda enda sees – leida lahendus ja anda teema vabaks enda seest.

isiklik eluenergia, keha – organite eluenergia. Seda tugevam on energia, mida tervemad on keha rakud.
TAHE –  sisemiselt on toimunud kas teadlikult või mitteteadlikult otsus ja on kindel tunne, et soovitakse midagi oma elus saada või kogeda. Tahet toetab Isiklik Jõud.

Ruum, mis on täidetud Puhta Loova Energiaga –  Kõige Olemasoleva Looja loova algenergiaga. Ruum, mis on puhas duaalse sageduse mõjutustest

Inimene ei suhtu positiivselt ega negatiivselt kogemusse – KÕIK ON NII NAGU ON!

Keskendumine mõtte – , sõna –  ja kehalisel tasandil ühele teemale.

Inimese mõistust/tavateadvust arendav ja inimese Vaimu olemust rikastav väljakutse elus – füüsilisel, mõistuse või vaimsel/energia tasandil

Inimesel on vaba valik luua oma reaalsust kooskõlas oma Vaimenergiaga

Inimese Vaimul on Vaimu Isiklik Jõud – energia, mis on kaasa toodud osaliselt või täielikult Maa peale, et siin luua oma reaalsust ja saada kogemusi selle Jõu abil.

Ellujäämistasand, kus hirm on juhtiv energia. Hindav maailm – hea ja halb.

Avatus. Inimese või olukorra aktsepteerimine täielikult just sellisena nagu see on.

Keha põhivajadused on täitmata- veepuudus, vähene liikumine, üle- või alatoitumine, pidev hirm ja pinge kehas, üleväsimus, kurnatus. 

Puhas mõistus vajab samuti füüsilist puhkust. Lisaks vajab mõistuse tasand toetust ja häälestust enda Vaimu tasandi poolt. Egoteadvus paneb mõistusetasandi üle-mõtlema, muretsema, hirmu tundma, tekitab pinget jne.

Tutvu ka

Stuudios lindistatud Methodraie üliteadvuse praktikatega