Methodraie Meistriklassi Praktiline kursus

September 2023 – MAI 2024

Euroopa Hotell, Paadi 5, Tallinn

Mis on meistriklassi PRAKTILINE kursus?

Methodraie Meistriklassi kursus on vaimse Meisterõpetaja Kristiina Raie juhtimisel loodud teadlik ja praktiline õpetus, mille eesmärk on õppida kasutama oma võimete potentsiaali teadlikult igapäevaelus enda ja teiste hüvanguks.

Kogu kursus koostatakse arvestades osalejate ainulaadset potentsiaali ja teadlikkust.

KURSUS TOETAB VALGUSTUMISE EHK TEADLIKUKS SAAMISE PROTSESSI.

Kursusel omandatud ainulaadsed teadmised ja tehnikad õpetavad ja aitavad:
 

Kursuse lõpetanu omandab diplomi ja on ametlikult Methodraie Terapeut Meistri tasandil.

MEISTRIKLASSI IGA MOODUL KOOSNEB KAHEST OSAST (v.a viimane moodul)

ÜKS OSA SISALDAB:

Töötubade täpsema toimumise ajakava osas saadame osalejatele e-posti teel koos algava kursuse täpsustava infoga.

Salvestame kogu laupäevase seminari ja kui pole võimalik osaleda kohapeal, siis saab kursuse osta ja töötada läbi tagantjärele videosalvestusena. Siiski soovitame väga võimalusel osaleda ikkagi kohapeal, kuna on palju praktilisi ülesandeid, mida saab läbi viia kohapeal paaristööd tehes.

OSA hind

Seminar + 2 töötuba

190€+km

SISU JA AJAKAVA

Kursus toimub Euroopa hotellis Lääne-Euroopa saalis.
Jätame endale õiguse vajadusel või piirangutega seoses muuta ürituste toimumise kohta või viia üritused veebi.

2023:

 • Uudised: milline on praegu energia Eestis, mis on praegu oluline, nõuanded endaga tegelemiseks
 • Kogemused ja teemad meie elus ja energias
 • Rasketest ja negatiivsetest teemadest puhastumine ja vabanemine alateadvuse ja tavateadvuse
  tasandil
 • Peamine/juhtiv häälestus meie sees praegu – milline see on?
 • Kuidas see mõjutab ja loob meie praegust elu? Kuidas seda muuta ja milliseks muuta – soovitused
 • Sisemise häälestusega töötamine. ÕNNELIK MINA – seisundi loomine ja kogemine
 • Erinevad arenguetapid teadvuse ja energia tasandil enda – ja teistega töötades
 • Toetavad rollid, kuidas rolli valida. Vajalikud rollid enda – ja teistega töötamiseks. Millises rollis me
  valdavalt oleme? Millises rollis on teine inimene meiega suheldes?
 • Teadlik Andja ja Vastuvõtja
 • Tunde (tunnetuslik) tasand meie sees. Puhas mõistuse tasand, vajalik häälestus mõistuse
  puhastamiseks egoteadvusest ja tunde tasandile liikumiseks
 • Praktiline töö, mis harjutab tunnetama ja vastu võtma informatsiooni üliteadvuse kaudu
 • Erinevad võimed meie sees: keha -, mõistuse -, hinge – ja Vaimu tasandil. Jumalik Teadvus ja Meistri
  potentsiaal. Mis võib segada võimete kasutamist? Võimetega tegelemine.
 • Methodraie üliteadvuse praktika endaga tegelemiseks • Tervis. Mis ja kuidas mõjutab meie tervist.
 • Eluenergia. Kuidas seda taastada ja hoida
 • Kogu inimesetasandi energiakeha kõik kihid, nende vaatlemine ja nendega töötamine
 • Kõrgem harmoonia kehas. Õpime harmooniat nägema ja looma keha tasandil
 • Kõrgema harmoonia loomine keskkonnas meie ümber
 • Tervis ja isiklik peatee/kõrgem tee
 • Tervis ja rollid
 • Tervist toetav vajalik küllus meie elus. Mis on puudu ja kuidas seda luua
 • Isikliku potentsiaali kasutamiseks vajaliku häälestuse loomine
 • Seksuaalenergia ja tervis
 • Surelik ja igavene tasand
 • Teiste tervendamine läbi Jumaliku teadvuse. Enda ja teise inimese ettevalmistamine tervendavaks
  protsessiks
 • Lapsed ja tervis, kuidas toetada lapse tervenemist ja terve olemist
 • Methodraie üliteadvuse praktikad

2024:

 • Raha ja küllus. Milline on külluse ja raha energia
 • Milline on minu suhe kogu külluse ja rahaga praegu: keha (alateadvus) – , mõistuse – ja
  Vaimu/tunde tasandil
 • Kuidas raha või midagi muud endale ligi tõmmata? Vajaliku häälestuse ja seisundi loomine: keha,
  mõistuse ja tunde tasandil
 • Kuidas aidata teist inimest külluse või raha teemaga seoses. Erinevate tehnikate praktiseerimine
 • Methodraie üliteadvuse praktikad
 • Vaimu ehk kosmilise tasandi suhted
  Puhtad tunded – jaatus ja tingimusteta armastus
  Kõrgem jumalik plaan

 • Inimese tasandi suhted
  Hingesugulased ja erinevad programmid hingeenergias
  Tingimustega armastus ja maine plaan

 • Rollide kasutamine suhetes
  Kosmilised ja maised rollid

 • Suguvõsa ja suhted
  Vanemad ja lapsed meie elus. Suhtlemine ja suhestumine
  Lähedaste juhendamine ja nõustamine (toetamine)

 • Teemad vastavalt grupi vajadustele

 • Üliteadvuse praktika

   

 • Oma hingeenergia vaatlemine, puhastamine ja vabastamine mõjutustest, kogu
  hingeenergias sageduse tõstmine (hingeenergia valgustamine Jumaliku energiaga)
 • Erinevad olendid ja energiad meie ümber. Energia vaatlemine ja sellega töötamine
  Olenditega suhtlemine, suhestumine ja vajaduse korral nendega töötamine
 • Surelik ja Igavene tasand maa peal, sureliku programmi vabastamine keha tasandil
 • Lisainfo vastavalt grupi vajadusele

Toimumisajad:

18.-19. mai 2024
25.-26. mai 2024 
Veel on vabu kohti mõlemale nädalavahetuse üritusele. Olete südamest oodatud liituma!
Ühe nädalavahetuse hind 500 €.
 
Süvendatud kursus on mõeldud nendele osalejatele, kellel on plaanis või kes juba töötavad inimestega.
NB! OSALEJATE ARV ON PIIRATUD (MIN. 20- MAX 50)
 
 • Erinevad toetavad rollid inimestega töötamiseks
 • Erineval moel energia kasutamine teise inimese tervendamiseks või energia
  puhastamiseks/vabastamiseks
 • Vajalik sisemine seisund ja häälestus: keha, mõistuse ja tunde tasandil selleks, et parimal
  moel kasutada oma võimete potentsiaali ja olla puutumatu kogu oma energiaga
 • Tule ja vee energia kasutamine
 • Toetavate olenditega suhtlemine
 • Mis on kõige olulisem, mida tuleks vaadata teise inimese energias selleks, et aru saada, mis
  seisundis/olukorras inimene hetkel on
 • Lisainfo vastavalt grupi vajadusele

Mida tehakse ühepäevasel seminaril?

Loeng

Loengu sisu antakse edasi vastavalt kursuse teemale. Kursuse teemad on igal lühikursusel erinevad ja pidevalt täienevad ning kohanduvad vastavalt grupi vajadustele

Praktilised tööd

Kursusel teeme mitmeid praktilisi töid nii üksinda kui ka paarilisega. Need on analüüsivad ja enesevaatluslikud ülesanded, mis aitavad luua suuremat selgust enda sees ja ôpetavad kasutama erinevaid tehnikaid

Üliteadvuse praktika

Üliteadvuse praktikad aitavad inimesel olla kontaktis oma Kõrgema Mina – Vaimu tasandiga. Üliteadvuse tasandil saab muuta enda sisemist häälestust - mis muudab ka välist reaalsust.

Mida tehakse töötubades?

Töötubades kâsitletakse teemasid detailsemalt vastavavalt vajadusele ja tegeletakse ôpitud tehnikate omandamisega praktiliselt. Lisaks saab vabalt küsida ja arutleda erinevate teemade üle. 

KURSUSTELE REGISTREERIMINE

Igale lühikursusele on VAJALIK registreeruda ERALDI, selleks täida allolev vorm või saada e-posti teel teade oma soovist osaleda: methodraie@gmail.com

Peale broneeringu kinnitamist saadame täpsema info, kuhu ja millal saab ülekande teha ning muu vajaliku info.

Ühel kursusel osalemine ei taga kohta järgmisel kursusel.

Kursusel osalejate arv on limiteeritud.

KURSUSEID VIIVAD LÄBI KRISTIINA RAIE JA HELI HARUOJA

Registreeri end kursusele

Pärast registreerimist saadame kinnituskirja ja täpsema info paari päeva jookul

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Osaleda saab ka ainult ühel valitud moodulil – selleks on vajalik registreerudes märkida soovitud teema nimetus.
Terapeudi tunnistuse saab aga ainult siis kui on läbitud kõik moodulid.

Jah ikka. Videosalvestus laaditakse kodulehele üles järgmisel nädalal peale mooduli toimumist.

Töötubades saab osaleda nii kohapeal kui Zoomi keskkonnas.
Lisaks saadetakse igale kursusel osalejale peale ürituse toimumist Zoomi salvestuse link meilile. Seega saab vajadusel töötoa salvestust ka järele kuulata/vaadata.
Vastava mooduli töötubade kuupäevad saadetakse registreerunud osalejate meilile mõni nädal enne mooduli algust.
 
Jah, 190€+km on ühe kuu (osa) tasu. Kui osaleja registreerub näiteks septembri-oktoobri moodulile, siis tuleb tasuda enne septembri osa algust 190 €+km ja enne oktoobri osa algust 190 €  + km.
Vajalik info saadetakse osalejate meilile.

Kuna moodulil töötatakse läbi väga põhjalikult erinevaid teemasid/ tehnikaid jne., siis nende käsitlemiseks, omandamiseks ja praktilisteks töödeks on vajalik rohkem aega.

Jah, kursuse eest on võimalik arvega maksta. Selleks palun märkige registreerumisel ettevõtte nimi, kellele arvet soovite. Pärast registreerumist saadame teile arve e-posti teel, mille saate tasuda vastavalt esitatud juhistele. 

Kui teil on kursuse kohta lisaküsimusi, siis võtke meiega julgelt ühendust e-posti teel: methodraie@gmail.com